Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, mars 06, 2007

I skolan får dom fortfarande lära sig

I dessa tider av bakåtsträvande folkpartistisk skolpolitik kommer jag att tänka på Kjell Höglunds "I skolan fick vi lära oss".

"I skolan fick vi lära oss
att vi alltid skulle tala sanning
men om vi talar sanning till dom stora
kan det betyda att vi ljuger för dom små
och det fick vi aldrig reda på

I skolan fick vi lära oss
att skaffa oss så fina betyg som möjligt
att inte göra det ansågs löjligt
men vad detta betyder för alla dom som det trampas på
det fick vi aldrig reda på
/.../
I skolan fick vi lära oss
att knipa käft och sitta tyst i bänken
gjorde man inte som lärarna sa blev man bestraffad"
/.../
Kjell spelar förresten i Göteborg tillsammans med Johan Johansson i kvällarna två nu. Jag tänkte se honom i morgon hos föreningen Visans vänner. Kanske vi ses där?

Inga kommentarer: