Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

söndag, februari 11, 2007

Därför är jag inte miljöpartist (4/6)


Gästbloggningsserien återupptas. Jag bjuder in företrädare för andra partier att skriva under rubriken ovan. Den här gången är det centerpartisten Mats Brandts tur. Mats sitter med lite här och där i politiska församlingar i Borås med omnejd. För egen del har jag mest träffat honom runt förhandlingsbordet när det pratats kommundelsnämnder eller budget.

Läs gärna de tidigare gästbloggningarna signerade Anne-Marie (fp), Fredrich (v) och Marie (m).


Bästa Läsare !

Johan har bett mig skriva en inlaga över ämnet ”Därför är jag inte miljöpartist”

Jag heter Mats Brandt och är 67 år ung. Min uppväxt på landsbygden under 50-och 60-talet präglades av ett antal faktorer i kringmiljön som sedermera starkt påverkat mina värderingar och attityder. Min fader var rektor för en lantbruksskola och starkt engagerad som politiker för Bondeförbundet. Han började som kommunpolitiker och avslutade sin politiska karriär som riksdagsman. Mina uppväxtkamrater var söner och döttrar till lantbrukare med mindre jordbruksfastigheter.

I hemmet diskuterades ofta politiska sakfrågor med tonvikt på jordbrukspolitik och samhällsutveckling. Även om jag då var ungdomligt tonårstrotsig och ofta anmälde avvikande mening så fastnade fars kloka ideologi i sinnet och det blev naturligt för mig att senare söka medlemskap i Centerpartiet.

Valet av parti är för många människor svårt såväl vid de allmänna valen som vid medlemskap. Ett enda parti kan aldrig tillgodose alla Dina önskemål vad avser partiprogram och åsikter i olika politiska sakfrågor. Man måste hitta det parti som i sin själ och ideologi som bäst överensstämmer med ens egen uppfattning.

Nu till varför jag inte är miljöpartist. En avgörande faktor är att när jag valde partitillhörighet då fanns det inte något miljöparti utöver Centerpartiet. Miljöpartiet är ett ungt parti – utan politiskt konservativt arv - och som utgör ett spännande alternativ för många miljövänner och framförallt ungdomar. Miljöpartiets organisation från språkrörsnivån ner till lokalavdelningarnas beslutande medlemsmöten skiljer sig en hel del från våra traditionella partiers sätt att verka. Miljöpartiet ger därmed medlemmarna en stark beslutandemakt som är unik i partisammanhang.

För min del är jag trygg i Centerpartiets lite mer konservativa värderingar och den deltagardemokrati vi av hävd utövar. Hos oss är fullmäktigegruppen under mandatperioden och mellan årsmötena, med det kommunala handlingsprogrammet som grund, bemyndigad med en stark beslutsmakt. Miljöpartiet och Centerpartiet har många gemensamma värderingar och målsättningar i miljöfrågor bl.a. kretsloppsamhället.

Jag trivs utmärkt i vårt samarbete med Miljöpartiet i sexpartikoalitionen. Våra partier kompletterar varandra och tillsammans kan vi skapa ett samhälle som är uppbyggt enligt ekohumanismens principer.

Mats Brandt, centerpartist

1 kommentar:

Emma sa...

Den här snubben kändes ungefär som jag själv - fast man och centerpartist förstås.

Vad betyder det?