Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, februari 20, 2007

Att välja dag med omsorg

I samband med fullmäktigemötet på torsdag kommer det demonstreras mot den omtalade Pinocchiostatyn. Det blir tredje gången ett av det nyvalda fullmäktiges fem (5) möten (inklusive veckans) har nån slags demonstration eller manifestation utanför fullmäktigehuset. Det är bra. Jag tycker det är viktigt att folk engagerar sej i politiken oftare än en söndag i september vart fjärde år. Dock tycker jag det är märkligt att såpass lite förändras i valresultaten år efter år...

Men det var inte jag funderade på nu. Utan jag funderar på valet av demonstrationsdag. Fullmäktige ska inte fatta beslut om statyn på torsdag. Såvida ingen "enkel fråga" ställs om den kommer den sannolikt inte ens nämnas från talarstolen. Debatten och beslutet kommer nästa möte. Måhända är det en förhoppning om att vi politiker under den månad som kvarstår ska tänka om? Jag vet inte. Men nog hade symboliken varit bättre ifall demonstrationen skedde när statyn faktiskt stod på dagordningen?

Uppdatering 20:12 Allmänhetens frågestund äger rum på torsdag, kanske beror valet av dag på detta?

Inga kommentarer: