Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

onsdag, januari 17, 2007

Med Stockholm, bakåt i tiden

I Stockholm inför nu den borgerliga majoriteten ordningsbetyg i skolorna. Tragiskt.

Ordningsbetyg i skolan år 2007? Omodernt. Bakåtsträvande. Och helt fel sätt att angripa de problem som finns. De elever som kan tänkas få ett kasst ordningsbetyg når man knappast genom att sätta ett betyg på dem. Min erfarenhet från skolan är att dessa elever oftast struntar i betygen. Man får dem inte ur utanförskapet genom att sätta ännu ett betyg på dem.

Dessutom så riskerar ett ordningsbetyg att slå mot elever som ifrågasätter och tänker kritiskt. Och om det är något skolan bör uppmuntra är det ifrågasättande och kritiskt tänkande. Överhuvudtaget är betyg orättvisa och ett mycket dåligt sätt att mäta kunskap. Vad visar egentligen ett betyg? Korttidsminne? Fjäsk hos läraren? Kunskap?

Tja, det är la lite olika enna.