Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

söndag, januari 07, 2007

Därför är jag inte miljöpartist (1/6)


Några söndagar framöver kommer politiker från andra partier gästblogga under rubriken ovan. Tänkte det kunde vara spännande. Först ut är Anne-Marie Ekström, folkpartist. Anne-Marie satt i riksdagen förra mandatperioden och är numer en av mina kollegor på ersättarbänken i fullmäktige. Varsågod, Anne-Marie!

Tack för inbjudan att skriva en gästblogga om varför jag inte är miljöpartist.

Onekligen ingen lätt uppgift. Inte för att jag har några svårigheter med att inte vara det. Men jag kan konstatera att det är mycket svårare att skriva om varför jag inte är miljöpartist än att säga att jag är folkpartist och liberal därför att för mig är den klara ståndpunkten att de flesta människor och individer har förutsättningar för att ta egna initiativ och möjligheter att göra egna val i livet. Men att de som av någon anledning inte har dessa möjligheter får hjälp och stöd så att också de kan göra egna val.

Värderingarna finns i mig i någon form av magkänsla. Det är väl denna magkänsla som omvandlas till konkreta åsikter i olika sakfrågor. Åsikter som i stort sett stämmer överens med den liberala ideologin och folkpartiets åsikter. Även om jag som många andra inte alltid tycker lika som partiet i alla frågor. Det vore ju liktydigt med hjärntvätt.

Magkänslan är svår att beskriva så mina argument varför jag inte är miljöpartist får utgå från några av sakfrågorna där mina och miljöpartiets åsikter går isär. Först kanske jag ska påpeka att det finns frågor där mina (och folkpartiets) och miljöpartiets åsikter stämmer väl överens. Framförallt gäller detta asyl- och flyktingpolitiken. I våras i riksdagen röstade också mp med den borgerliga alliansen in en rad punkter när det gällde en miljöproposition. Men som sagt i många punkter har vi olika uppfattningar.

När det gäller barnomsorg är mp:s budskap dubbeltydigt. Visserligen tycker mp att föräldrar ska kunna välja vem som ska passa barnen när föräldrarna jobbar. Det är bra men jag instämmer inte i att när det gäller föräldraledigheten så vill mp att föräldrarna ska dela lika på denna. Var finns de enskilda familjernas valfrihet där?

En annan fråga där jag inte delar miljöpartiets uppfattning är till exempel friåret. Visst är det i grunden en bra tanke att kunna ta ledigt ett år och göra något annat. Men det ska inte göras med skattepengar eftersom det bara ett litet fåtal som kan ta del av friåret.

När det gäller arbetstiden i övrigt kanske det visserligen behövs en mer flexibel inställning när det gäller densamma, för att till exempel få barnfamiljers livspussel att gå ihop, men jag håller inte med om en generell förkortad arbetstid som mp föreslår. Vi behöver fler som arbetar och fler arbetade timmar.
Jag håller inte heller med miljöpartiet när det gäller att vi ska gå ur EU. Jag tycker att vi ska vara med i EU men att det behövs ett visst klargörande vad EU ska syssla med. Miljöfrågan är viktig att samverka omkring. Likaså tycker jag det är viktigt att EU tar ett gemensamt ansvar för flyktingpolitiken. Men det får inte bli ett ”Fort Europa”

Skolområdet är ytterligare ett viktigt politikområde där mina och miljöpartiets åsikter går isär. Forskning och kunskap kommer att vara viktigt, kanske till och med helt avgörande, för ett välmående Sverige i framtiden. Och då menar jag både välmående medborgare och välmående miljö. Forskning och utveckling inom bland annat miljö och -engergiområdet kommer att behövas och då behövs det också kunniga och välutbildade individer. En bra skola med fokus på kunskap är avgörande för hur det kommer att gå för Sverige i framtiden. Även om jag inte vill ha tillbaka den gamla ”pluggskolan” så vill jag att det ska vara ordning och reda och lugn och ro i skolan. Och tidiga kunskapsutvärderingar så att eleverna kan få det stöd de behöver tidigt. Visst ska eleverna ha inflytande som mp föreslår men det måste ändå vara de vuxna som har sista ordet. Vem har annars ansvaret för verksamheten? Skolan är alltför viktig för att slarvas bort. Vid en genomläsning av mp:s riksdagsmotion förra året framstår mp:s skolpolitik som ganska flummig.

Det finns en hel del andra viktiga sakfrågor där jag inte håller med mp. Vägutbyggnad till exempel. Även om jag tillhör dem som tycker att det är viktigt med utbyggnad även av järnvägen på vissa håll. I vissa miljöfrågor finns det samstämmighet men inte i andra.

Så tyvärr miljöpartiet. Några övergångspapper blir inte påskrivna men det var ändå roligt att få komma in och gästblogga. Kanske det blev mer varför jag är folkpartist än varför jag inte är miljöpartist men det är som sagt lättare att tala om vad man vill än vad man inte vill.

Anne-Marie Ekström, folkpartist

4 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

En strålande idé att släppa fram "politiska motståndare" och ämnet är ju mycket väl valt. Svaren på frågan ger nya infallsvinklar på de olika tänkesätten.

Mera sån´t, Johan!

Anders Wallner sa...

Fantastisk bloggserie! Får jag sno den?

Johan sa...

thomas. ett stort tack! vi har några spännande söndagar framför oss.

anders. självfallet :) jag har ju själv snott idén från mp's analytiska nätverk.

Tony J sa...

Instämmer i berömmet över initiativet, och tycker också att det var roligt att Johan lät just Ann- Marie Ekström få vara "test- pilot" för denna idé. För även om jag inte alltid delar hennes åsikter, så måste jag erkänna att hon tillhör en av mina absoluta favoriter, bland de lokala politikerna från de andra partierna.