Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

onsdag, januari 24, 2007

"... dom sitter i samma båt"

Att plugga statsvetenskap är än så länge både kul och intressant. Vi börjar såklart med de gamla grekerna. Visste ni att såväl klassisk konservatism som klassisk liberalism som marxism-leninism som svensk socialdemokrati har starka inslag av Platons tankar?

och = sant?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är klart! Det finns t.o.m. någon (minns inte vem) som sagt att all vänsterländsk filosofi (inkl politisk) efter Platon inte är annat än fotnoter till hans tänkande... Det skulle kanske inte jag instämma i, men stort inflytande har han förstås haft.

Anonym sa...

De grekiska stadsstaterna är verkligen intressanta. I flera fall kan man tala om demokratier som på många sätt är mer logisk än dagens. Eller mer demokratisk åtminstone. Finns ju inget som säger att demokrati och logik hör ihop.
Vi skulle behöva mer debatt om vad demokrati är, och mer argument för och emot dess olika beståndsdelar.

Ska man exempelvis kunna tvinga folk att delta i beslut eller utövande av demokratin? Är det rätt att välja folk? Är det kanske inte mer rättvist och demokratiskt att slumpvis lotta in folk? Då blir ju folket verkligen representerat.

/MKt_fascinerad