Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

måndag, december 18, 2006

Bra grönt genomslag i budgeten

Idag publicerade lokaltidningen fullmäktigegruppens debattartikel inför fullmäktiges budgetbehandling imorrn och övermorrn. Dessutom kompletterades den med ett reportage på nyhetsplats. Trevligt. Det är visserligen emot mina principer, men eftersom jag var huvudförfattare till artikeln, publicerar jag den även i sin helhet här på bloggen. God förnöjelse, som dansken sägs säja!

Miljöpartiet de Gröna i Borås kan inför veckans budgetbehandling i kommunfullmäktige konstatera att de gröna ideérna fått ett bra genomslag i 2007 års budget. Åtskilliga punkter i budgeten är mer eller mindre direkt hämtade från vårt kommunala visions- och handlingsprogram som vi gick till val på i höstas. Då ska man ändå komma ihåg att budgetprocessen ett valår är något kortare än vanligt och paradoxalt nog svårare att påverka politiskt än andra år.

Från miljöpartiets sida vill vi särskilt lyfta fram att Borås Stad numer har ambitionen att bli en fossilbränslefri stad. När klimatfrågan är mer i fokus än någonsin tidigare känns detta mycket bra - Borås vågar tänka och satsa långsiktigt. Staden ska vara pådrivande i miljöarbetet och låta det präglas av ett kretsloppstänkande. De sedan tidigare uppställda miljömålen ska följas upp och revideras. Oljepannor ska fortsatt avvecklas i en hög takt. Vindkraftverk är på gång och kanske kan vi i Borås bli så framgångsrika i användadet av solenergi att vi kan kalla vår stad "Solstaden Borås".

Vi fortsätter dessutom arbeta för att Borås snart ska kunna titulera sig en Fair Trade City där vi tar ett socialt och ekologiskt ansvar i upphandlingar. Kommunen är en stor inköpare och om kommunen går före gör det miljövänliga produkter alltmer lätttillgängliga.

Budgeten innehåller dessutom satsningar på barn, ungdomar och äldre, gång- och cykelvägar, bättre integration, på IT-området och mot bostadslöshet. För att bara nämna några områden.

Vi i miljöpartiet kommer att fortsätta vårt arbete för ett bättre och grönare Borås.