Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

söndag, oktober 29, 2006

Jaha, vilket land ska vi bomba i år?

DN skriver att svenskarna anser USA vara det största hotet världsfreden, till och med större än Nordkorea.

Ja? Är det speciellt konstigt? Hur många krig har Nordkorea startat eller varit drivande bakom de senaste femti åren? Frågan som ställdes i undersökningen rörde just fred och inget annat. Och där är USA det överlägset största hotet mot världsfreden. Både kvalitativt och kvantitativt =)

2 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

Ja, du har verkligen rätt, Johan. Men du är inte ensam, dessbättre. I dagens BT kan man läsa en insändare från en präst med uppmaning till stöd för dem som uppoffrande protesterar mot de västerländska atomvapnen.

Visst är det märkligt att inte fler röster höjs mot de existeranade kärnvapenmaketerna.

Johan sa...

präster är ofta kloka, i kampen för flyktingamnesti häromåret var kyrkan en viktig part.

jag tyckte det var lite underhållande med en insändare signerad Sven (inte den Sven)