Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

fredag, oktober 20, 2006

Frihetens och maktens pris

"- Tycker du politiker har för mycket makt?"

Frågan gjorde mej svarslös till en början. Det var på en skolpresentation i valrörelsen. Tror det var i Falköping. En lärare i en rätt tystlåten klass hade tagit till orda. Jag svarade nej, och motiverade det med att ifall politiker hade mindre makt skulle tjänstemän få mer makt och de kan inte ställas till svars i allmäna val.

Vilket politikersvar!

Å ena sidan menar jag verkligen det jag sa. Tjänstemännen ska utföra det politikerna beslutar. Det ska inte finnas några tveksamheter om vart makten ligger. Politiker kan sedan röstas bort ifall medborgarna är missnöjda. Litegrann av grunden i en västerländsk demokrati. Tjänstemannaväldet är av ondo.

Men å andra sidan är det såklart många beslut som idag fattas av politiker som borde fattas av människor själva. Det är den andra sidan. Och jag tror det var detta som läraren var ute efter. Jag tycker det är alldeles vansinnigt att politiker, och alla andra för den delen, ska lägga sej i hur människor organiserar sina privatliv. Vem eller vilka de väljer att leva tillsammans med och ha sex med. Eller vad de vill göra med sina liv. Etcetera. Så nog finns en del anarkistiska tankar kvar hos mej. Förmynderi är av ondo. Så länge man inte skadar någon annan bör den individuella friheten vara så stor som möjligt.

"You alone can do it, there is no authority but yourself" - Crass 83

Så, bäste lärare, sentomsider har du mitt svar här.

7 kommentarer:

Tony sa...

Din analys är klockren!

Tyvärr har jag upplevt tjänstemän som anser att jag som politiker i bland varit inne och klampat i tjänstemäns maktsfär. Jag har också upplevt tjänstemän som varit inne och klampat på politikernas område (se bara på vem som representerar flera av de mindre kommunerna vid Västtrafik Sjuhärads delregionala ägarråd)

Självklart finns det saker som bör ligga på tjänstemanna- nivå, men jag tycker samtidigt att det inte bör finnas något inom en offentlig verksamhet, som politikerna inte skall engagera sig i, om de känner att det behövs.


Ett exempel (som tyvärr inte är helt ovanligt):

Om en politiker träffar anställda på en avdelning, som anser sig överkörda av sin närmsta chef - så skall frågan vara ett tjänstemannaärende.

Men om tjänstemannen är bundis med chefen, och vägrar göra något - är det då inte politikerns skyldighet att gripa in?

Jag vet inte svaret - men i många mindre kommuner upplever jag att detta är ett ständigt återkommande problem...

vildvuxet sa...

Du saknar en viktig sak i din analys.

Makten i Sverige ligger inte primärt hos "politiker" (alltså personer vi demokratiskt valt) och tjänstemän (personer som vi inte valt demokratiskt), utan hos den ekonomiska eliten (som vi absolut inte valt - och som vi inte kan välja bort).

vildvuxet sa...

Det ideologiska svaret är såklart att all makt över andra måste avskaffas - eftersom det är odemokratiskt.

Det går inte att utifrån ett demokratiskt perspektiv argumentera för vare sig tjänstemännen eller den ekonomiska eliten.

Anonym sa...

Vildvuxet har en del poänger, jag tänkte själv skriva nåt liknande men orkade inte.
Man kan konstatera att mer makt åt medborgarna ju låter bra. Men mindre makt åt politikerna innebär ofta mer makt åt andra än just medborgarna; det innebär mer makt åt företag, åt överbetalda, åt underbeskattade.

Jag vill ge både politiker och medborgare mer makt.

/MKt_givmild

Thomas Svensson sa...

Jag håller med om ditt resonemang, Johan. Om man lägger till det vildvuxna påpekandet att den ekonomiska eliten också har makt, så tycker jag att politikernas roll blir allt viktigare; det är ju bara dem vi kan avsätta.

Men, hur skall vi översätta detta synsätt globalt? Den ekonomiska eliten redan är globaliserad och utövar sin makt på ett för folk okontrollerat sätt. Måste vi då inte se till att skapa demokratiska institutioner på global nivå för att få in en del demokrati? En slutsats är att EU är oerhört viktig för demokratin och att även vi i miljöpartiet bör arbeta för att förbättra denna organisation isället för att lämna den.

Efter EU-nivå bör man förstås gå vidare och stärka FN på bekostnad av USAs monopol på världsförbättrarmoral.

vildvuxet sa...

Vi har kommit in på en intressant diskussion om demokrati här - och jag tror att ett viktigt påpekande är att kampen för demokratin är ingenting som ligger bakom oss - vi står i den, här och nu! Kampen utspelar sig överallt runtomkring oss och är en del av våra vardagliga liv.

Det handlar om kamp för demokrati i skolor, på arbetsplatser, om demokratisering av de ekonomiska resurserna, om demokratiserande av produktionsmedel. Det handlar om demokratisering av världspolitiken - t.ex genom att demokratisera FN.
.. Och mycket annat.Jag skrev ett inlägg som tangerar denna diskussion i min blogg för ett tag sedan:
http://vildvuxet.blogspot.com/2006/07/rlighet-i-dagens-nyheter.html
Citerar här:

----

Jag läste just en kolumn i Dagens Nyheter som under loppet av några textrader imponerade på mig i hur ärlig den var. De slående och imponerande textraderna var:

"I växande utsträckning kanske makten är illusorisk i en globaliserad värld. Men det är i så fall en illusion som delas med många."

Detta är fakta som länge påpekats av systemkritiska rörelser (den gröna t.ex), men här erkänns de av svensk borgerlig media. Men åter till citatet, och dess innebörd:
Den maktstruktur som i dagsläget missvisande kallas politisk makt (storföretag har också politisk makt, men vi vanliga människor har inte rösträtt i dem - de är med andra ord privata tyrannier) är en illussion - om man tror att det finns någon egentlig makt i den. Politikerna i vårt parlamentariska system är endast administratörer av hur kapitalismen skall skötas i vårt land.

Detta är någonting som vi som stödjer den gröna rörelsen i parlamenten måste vara oerhört medveten om, och det är någonting vi måste kommunicera till folk:
Vi kommer inte att förändra systemet på djupet genom att administrera det. I bästa fall kan vi se till att kapitalismens allra värsta effekter kan lindras.

Tony sa...

Frågan är intressant. Är den måhända något för det analytiska nätverket att ta upp? Vem tipsar Angela?