Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

fredag, juni 30, 2006

Ingen snällism här inte

Tittar på kristdemokraternas riksting. Där diskuterar de huruvida skolk skall stå med i betyget och huruvida betyg i ordning och uppförande skall ges. Måste säga att kristdemokraterna har ett märkligt fokus i skolpolitiken. Måhända inspirerade av folkpartiet?

Hoppas ombuden visar sig från sin snälla sida.

Inga kommentarer: