Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

torsdag, juni 01, 2006

Dränk inte era budskap i ordmassor

Här i Borås har det under några veckor förts en debatt kring huruvida talartiderna i fullmäktige bör begränsas eller ej.

I vintras gick jag på mitt första fullmäktigemöte. Lite nyfiken på hur det gick till där, med tanke på att jag kandidaterade dit. Ganska snart efter att jag anlänt gick fullmäktiges ordförande opp och höll ett trettiofem (35) minuter långt anförande. 35 minuter långt anförande! Är det verkligen meningsfullt?

Har inte riktigt hängt med i debatten, men det är inte frågan om några förslag på dramatiska inskränkningar av talartiden. Ändå har stora ord om inskränkning av demokrati gått att hitta på debattsidorna i lokaltidningen. Det har talats om bristande respekt för varandras roller.

På Grön Ungdoms stormöten brukar principen per debattblock vara tre minuters talartid för första inlägget och en minut för andra och tredje. Och sen inget mer. Det är ganska radikalt och inget jag tror skulle passa i kommunfullmäktige. Men någon form av begränsning är i mitt tycke ett måste. I regionfullmäktige finns det, liksom riksdagen och EU-parlamentet. Varför ska Borås kommunfullmäktige vara ett undantag?

Kanske fem minuter för första inlägget och två minuter därefter vore en tanke? Samt obegränsat antal inlägg. Möjligen att debattiden kan utökas vid budgetdebatt eller för gruppledarens inlägg. Men det man inte hinner få sagt på fem minuter kan väl knappast vara värt att lyssna på?

Vill kommunfullmäktige göra kommunpolitiken intressant för andra än fullmäktigeledamöter är någon form av begränsning ett måste. På vilket vis vore det en inskränkning av demokratin? Det vore väl tvärtom en vitalisering? Ifall det kunde sitta mer än en handfull friviliga åhörare samt en dittvingad skolklass på åhörarläktarna tror jag det vore bra för demokratin. Ifall politikerna kunde tvingas bli mer stringenta och precisa i sina inlägg vore inte det heller en förlust.

Dessutom sitter ju de flesta fullmäktigeledamöter redan tysta, så det kanske inte vore en katastrof ifall den talarstolsmasturberande klicken inte fick tala lika länge?

Vore väl inte så farligt ifall folk i allmänhet började bry sig om fullmäktige?

Så dränk inte era budskap i ordmassor, kära politikervänner.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Greets to the webmaster of this wonderful site. Keep working. Thank you.
»

Anonym sa...

Nice colors. Keep up the good work. thnx!
»

Anonym sa...

I find some information here.